wtorek, 3 kwietnia 2012

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŁBASKOWIE

PGK w Kołbaskowie jest gminna jednostką organizacyjną.

Adres: 
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Siedziba:
Rosówek 16 (budynek po były przejściu granicznym)Celem PGK w Kołbaskowie jest trwałe i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społeczności mieszkańców Gminy Kołbaskowo w zakresie usług komunalnych. W Przedsiębiorstwie działają dwa wyodrębnione organizacyjnie Zakłady:

1) ZAKŁAD WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNY,  którego celem jest m.in :
* przygotowanie, aktualizacja i egzekwowanie zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo,
* eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
*  utrzymywanie w sprawności gminnej oczyszczalni ścieków w Przecławiu oraz sieci kanalizacyjnej,
* utrzymywanie w sprawności gminnych ujęd wody oraz sieci wodociągowych,
* egzekwowanie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

2) ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, który zajmuje się:
* nadzorem w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych,
* prowadzeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych,
* wywozem i rekultywacją odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki odpadów,
* rekultywacją wysypiska odpadów w Smolęcinie,
*  nadzorem nad utrzymaniem porządku i czystości w zasobach gminnych,
* utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych będących w zasobach Gminy Kołbaskowo,
* wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
* utrzymaniem i administracją cmentarzy komunalnych w Kołbaskowie i Będargowie,
* przeprowadzaniem bieżących remontów i konserwacją na cmentarzach komunalnych
* wykonywaniem usług konserwacji systemów melioracji wodnych na terenie Gminy Kołbaskowo,
* utrzymaniem gminnych dróg oraz innych ciągów komunikacyjnych należących do Gminy Kołbaskowo,
* naprawą i konserwacją urządzeń infrastruktury publicznej na terenie Gminy Kołbaskowo.

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie kieruje dyrektor Pan Adrian Guranowski.

Kontakt PGK Kołbaskowo:

1. Centrala telefoniczna:           91 – 312 49 20
2. Fax 91 – 312 49 39
3. Oczyszczalnia ścieków 91 – 311 61 76
e-mail:   sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl

Strona PGK Kołbaskowo

1 komentarz:

  1. pgk kolbaskowo nie ma uregulowanych spraw wlasnosci terenu na ktorym jest hydrofornia w ustowie. teren jest wlasnoscia udzialowcow ktorzy nie moga korzystac ze swojej wlasnosci.pgk nie ma tez z nimi podpisanej umowy o dzierzawe przez co dziala niezgodnie z polskiim prawem.

    OdpowiedzUsuń