sobota, 2 listopada 2013

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - listopad 2013

W dniach 08-09,  15-16  i 22-23 listopad b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:
Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!
Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Źródło:  www.kolbaskowo.pl