piątek, 16 sierpnia 2013

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYWÓZ - ROK 2013

HARMONOGRAM DLA MIEJSCOWOŚCI: USTOWO, KURÓW, SIADŁO DOLNE, SIADŁO GÓRNE, SMĘTOWICE

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO INFORMUJE, 
ŻE OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
PODATNIK ZOBOWIĄZANY JEST SAM OBLICZYĆ I UREGULOWAĆ 
W TERMINIE DO 24-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, PO MIESIĄCU KTÓREGO OBOWIĄZEK  DOTYCZY.  
OPŁATĘ MOŻNA UREGULOWAĆ W KASIE GMINY LUB PRZELAĆ NA KONTO: 
Bank PEKAO S.A II O/Szczecin 56 1240 3927 1111 0010 5163 1362

OBOWIĄZUJE WYSOKOŚĆ OPŁATY WYKAZANA W ZŁOŻONEJ DEKLARACJI .