sobota, 23 lutego 2013

Oficjalne przecięcie wstęgiDnia 22 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Siadle Górnym. W obecności zaproszonych gości i społeczności lokalnej nastąpiło symbolicznego przecięcia wstęgi.

Można było zobaczyć prace wykonane przez młodzież z Będargowa jak i znane niektórym rękodzieła Pani Ani. I tutaj wszystkich którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wczorajszej imprezie zapraszam na bloga "praceAnki".  Pani Ania wraz z koleżanką u nas w świetlicy w najbliższym możliwym terminie przeprowadzą lekcję pokazową, wykorzystując technikę ozdabiania przedmiotów – Decoupage. 

     Świetlica do użytku mieszkańców  będzie czynna od marca  i wówczas mam nadzieję  stanie się miejscem spotkań , które będzie sprzyjało integracji i inspirowało do działania .  Wstępne godziny to od 14:00 do 20:00.  Obecnie na wyposażeniu świetlicy  jest  m.in. stół do ping- ponga i stół bilardowy. Jest również pomieszczenie , które w przyszłości będzie „salką komputerową” .

Inwestycja zrealizowana była w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich , jej koszt to 570 tys.

czwartek, 21 lutego 2013

Otwarcie świetlicy wiejskiej

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie świetlicy:

- w Siadle Górnym dn. 22.02.2013 r. o godzinie 17.00
- w Kurowie dn. 25.02.2013 r. o godzinie 16:00

ZAPRASZAMY !!!

piątek, 15 lutego 2013

Ile zapłacimy za wywóz odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 ?!

 źródło: http://elubin.pl/images/smieci_wywoz.jpg
 Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakazała wszystkim gminom przejęcie gospodarki odpadami komunalnymi
Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku. 
Wdrożeniem systemu zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. 

 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo, opłata ta będzie naliczana od m3 zużycia wody i stanowić będzie iloczyn zużytej wody w m3 w danej nieruchomości oraz stawek kwotowych. Rada Gminy Kołbaskowo  ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
4,64 zł za 1 m3 wody zużywanej w danej nieruchomości – dla tych nieruchomości, z których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
7,05 zł za 1 m3 wody zużywanej w danej nieruchomości – dla tych nieruchomości, z których odpady komunalne odbierane będą jako niesegregowane.

 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Odpady powstają też na nieruchomościach niezamieszkałych: w przedsiębiorstwach, szkołach, sklepach itp. Właściciele lub zarządcy tych nieruchomości zadeklarować muszą ilość i wielkość pojemników na odpady.  Dla nich wysokość opłaty uzależniona będzie nie od ilości zużytej wody, a od wielkości i ilości wywiezionych pojemników -opłata stanowić będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na terenie tych nieruchomości oraz poniższych stawek kwotowych ustalonych przez Radę Gminy.


Stawki opłat za pojemnikw przypadku gdy odpady komunalne odbierane będą jako niesegregowane
pojemnik  80l – 14,56 zł
pojemnik 110l – 19,42 zł
pojemnik 120l – 20,53 zł
pojemnik 240l – 33,20 zł
pojemnik 1,1 m3 – 160,00zł

Stawki opłat za pojemnikw przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób selektywny
pojemnik  80l –10,19 zł
pojemnik 110l –13,60 zł
pojemnik 120l –14,37 zł
pojemnik 240l –23,24 zł
pojemnik 1,1 m3 – 118,30 zł
Wszystkie podane stawki są stawkami brutto.

SEGREGUJ A ZAPŁACISZ MNIEJ !!!
Nowy system wymusza większą efektywność selektywnej zbiórki odpadów i konieczność osiągania limitów określonych w przepisach prawa. Selektywna zbiórka będzie prowadzona na dwa sposoby. Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą prowadzili zbiórkę metodą workową, natomiast pozostali – systemem pojemnikowym (gniazda segregacyjne). Tak jak do tej pory segregować będziemy makulaturę, szkło oraz plastiki.
Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani będą do segregowania odpadów. Stawka opłaty za odpady segregowane jest niższa. W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec odpadów nie segreguje, zapłaci wyższą stawkę za odpady niesegregowane.

źródło: PGK Kołbaskowo

czwartek, 14 lutego 2013

"ZAUWAŻ MNIE"- 14 luty to nie tylko Walentynki

Wielu osobom 14 lutego kojarzy się z pełnym miłości i zmysłowych uniesień Dniem Św. Walentego. Warto wiedzieć, że dzisiaj mamy jeszcze jeden powód do zaakcentowania. 14 luty to również Światowy Dzień Chorych na Padaczkę.W Polsce żyje ok. 400 000 chorych na padaczkę. Epilepsja najczęściej dotyka dzieci. Aż w 70% przypadków pierwszy atak choroby pojawia się przed 14 rokiem życia. Padaczka jest chorobą przewlekłą. Problem ten może dotknąć każdego z nas.

Co to jest padaczka?
Jakie są przyczyny napadów padaczkowych?
Jak zachować się w czasie napadu padaczkowego? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na stronach:środa, 13 lutego 2013

GPS- dla rodziny

„GPS dla rodziny” – to projekt innowacyjny testujący, którego przewodnim motywem jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia, przewidziana jest na okres: 01.03.2012 – 31.12.2014, na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
A.       Pracownicy OPS, PCPR oraz PUP zajmujący się problematyką wykluczenia społeczno- zawodowego;
B.

 1. Kobiety, po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego
 2. Kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeni

  Projekt „GPS dla rodziny” realizowany jest w partnerstwie niżej wymienionych instytucji:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – Lider Partnerstwa
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Policach – Członek Partnerstwa
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej – Członek Partnerstwa

  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie – Członek Partnerstwa
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie – Członek Partnerstwa
  6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach – Członek Partnerstwa  WIĘCEJ O PROJEKCIE NA STRONIE:  GPS- dla Rodziny


  źródło: http://www.gpsdlarodziny.pl/