poniedziałek, 27 maja 2013

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami...

Na dzisiejszym zebraniu wiejskim Pani Wójt przekazała  NOWE "Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej" i informację w sprawie zasad gospodarki odpadami.


Częstotliwość odbioru odpadów nie ulegnie zmianie tzn. minimum 2 razy w miesiącu.
Odbiór popiołu jest tematem nadal "otwartym".
Od 1 lipca selektywna zbiórka odpadów obejmować będzie :
- frakcje lekkie (pozostałe nie wymienione frakcje),
- papier i tektura,
- szkło
- odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, trawa, itp.)

Podczas głosowania, liczbą  27 głosów,  zdecydowano o sprzedaży nieruchomości na której obecnie znajduje się plac zabaw (praktycznie nie użytkowany).
Omówione zostały kwestie organizacji Dnia Dziecka w sobotę 01 czerwca- więcej informacji udziela Pani Kinga Gajewska- wszelka pomoc mile widziana :)

08 czerwca odbędzie się III już z kolei Festyn "Kiełbaskowo w Kołbaskowie" .
Każde sołectwo przygotowuje:
- Kronikę sołectwa
- Kiełbasiane jadło (dowolna potrawa)
- pamiątkę tj. pamiątkę z Siadła Górnego

Wszelkie pomysły i chęć udzielenia pomocy proszę kierować do Pani Sołtys bądź  na świetlice SG w godzinach jej otwarcia.:)