sobota, 17 września 2011

Areobik, samoobrona- bezpłatnie

Od 19 września br. rozpoczynają się cykliczne zajęcia sportowe w Przecławiu, Kołbaskowie i Barnisławiu. Zleceniodawcą jest Gmina Kołbaskowo, a wykonawcą stowarzyszenie "Spartakus". Zajęcia odbywają się w ramach "Zadań publicznych Gminy Kołbaskowo w dziadzinie kultury fizycznej i sportu". 
Wstęp dla mieszkańców jest bezpłatny. 
 
Aerobik w Zespole Szkół w Przecławiu. Zajęcia prowadzi Pani Ewa.
Poniedziałki 19:00 - 20:00
Środy 19:00 - 20:00
Czwartki 19:00 - 20:00

Zajęcia z samoobrony w Zespole Szkół w Przecławiu. Prowadzi Pan Radek.
Poniedziałki 20:00 - 21:00
Wtorki 19:30 - 21:00
Piątki 19:00 - 21:00

Aerobik w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Zajęcia prowadzi Pani Dorota.
Poniedziałki 19:00 - 20:00
Środy 18:00 - 19:00
Piątki 18:00 - 19:00

Gimnastyka w Barnisławiu w sali "na pięterku". Zajęcia prowadzi Pani Małgosia.
Wtorki 20:00 - 21:00
Piątki 20:00 - 21:00

Zajęcia nie będą się odbywać w dniach, kiedy szkoła jest zamknięta (święta, ferie, wakacje).

ZAPRASZAMY !!!!

poniedziałek, 12 września 2011

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOŁBASKOWO ZA I PÓŁROCZE 2011

Na stronie "Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo" znajdziemy również tab. do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 i w niej czytamy m.in. :

- przebudowa dróg gminnych w m. Kurów - na jakim etapie realizacji ?- WYKONANO DOKUMENTACJE PROJEKTOWĄ 

- przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej  w Siadle Dolnym- WYKONANO DOKUMENTACJE PROJEKTOWĄ

- budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym- UWAGA!!! I TUTAJ OGROMNE ZASKOCZENIE - ZLECONO WYKONANIE PROJEKTU,   - o ile pamięć mnie nie zawodzi to w maju br. proszono mieszkańców Siadła Górnego o podjęcie decyzji w sprawie "Świetlicy wiejskiej" i wówczas projekt był sporządzony. Na koniec czerwca miała być decyzja czy otrzymamy dofinansowanie z PROW na jej budowę, później na tablicy ogłoszeń czytam, że na ta decyzje musimy poczekać do września. Mamy wrzesień i okazuje się że "zlecono wykonanie projektu" :) O co chodzi?? Może ktoś z was wie??

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 07-08 października br. odbędzie się 2- dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której  zostaną postawione specjalne kontenery na odpady:

* Ustowo - przy placu zabaw 
* Kurów- za przystankiem, przy pojemnikach do selekt. zbiórki; przy przepompowni ścieków; przy ul.Na Klifie
* Siadło Dolne- przy przepompowni ścieków
* Siadło Górne- przy parku 


Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!!

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ ZUŻYTYCH ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Przecławiu - czynny jest:
* w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00- 10.00
* drugi i czwarty czwartek miesiąca  17.00-19.00

Od mieszkańców Gminy Kołbaskowo odpady przyjmowane są bezpłatnie za okazaniem dowodu osobistego.


niedziela, 11 września 2011

KIERMASZ PRACY 15 WRZEŚNIA

Wójt Gminy Kołbaskowo i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach zapraszają na "Kiermasz Pracy” --->Wiele dróg kariery. Jeden początek<---

Kiermasz odbędzie się dnia 15.09.2011 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Zespole Szkół w Przecławiu, Przecław 27a.
Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia oraz planujące zmienić dotychczasowe miejsce pracy.


Źródło: http://www.szkolaprzeclaw.pl/aktualnosci.html

DIOTACJA Z BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO NA USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBESTsobota, 10 września 2011

ZBIERANIE PODATKU W SIADLE GÓRNYM

 W dniach 12 i 14 września  Pani sołtys  Siadła Górnego będzie zbierała podatek. Natomiast wszystkich tych którzy chcą zapłacić  go w domu  P. sołtys, mogą to uczynić  dnia 13 września po godzinie 19.00

środa, 7 września 2011

"SPRZĄTANIE ŚWIATA"

Zapraszamy wszystkich chętnych na sprzątanie Doliny Dolnej Odry  dnia 17 września br. o godzinie 10:30 zbiórka w miejscowości Siadło Górne koło parku. Zabierzcie ze sobą rękawice, worki na śmieci i coś smacznego na ognisko. Po sprzątaniu - ognisko i zabawa !!! :) 


Źródło: www.kolbaskowo.pl

niedziela, 4 września 2011

BIAŁA SOBOTAZespół Szkół w Przecławiu zaprasza  również na wzięcie udziału w "Pchlim Targu", będzie to impreza towarzysząca   "Białej sobocie" .


Szczegóły czytaj : Przecław24

czwartek, 1 września 2011

X SESJA RADY GMINY KOŁBASKOWO

X Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 05 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Szczegóły na stronie: www.kolbaskowo.pl